TRUNG TÂM NGHIÊN CỨU VÀ PHÁT TRIỂN SẢN PHẨM KHOA HỌC CÔNG NGHỆ

Địa chỉ : Tầng 4, Giảng đường A, Trường Đại học Tây Bắc, Đường Chu Văn An, Tổ 2, phường Quyết Tâm, TP. Sơn La, tỉnh Sơn La.
SĐT : 0911 565 958
Email : rdc@utb.edu.vn
Facebook :